All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

O CZYM JEST ARTYKÓŁ:

PARĘ SŁÓW ZAMIAST WSTĘPU:SPIS TREŚCI

SPIS DZIAŁU Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.

- Po co komu program antywirusowy
- Zabezpieczenie dysków


Autor artykułu: Rafał Łepik | Współpraca: RWD | Twórca szablonu: I Have The Page.JAKI JEST TWÓJ ILORAZ INTELIGENCJI?

Test IQ

 1. Jaka litera będzie następna w szeregu?

 2.  
  A,B,E,G,K,  

 3. Jaki obrazek uzupełnia sekwencję?

 4.  

   A
   B
   C
   D
   E
   F

 5. Odp. na to zadanie, to dwie naturalne liczby z zakresu od 1 do 6, gdzie pierwsza, to pierwszy znak zapytania, a druga, to odpowiednio drugi znak zapytania. Ustal te dwie liczby, które stworzą logiczną całość.

 6.  

   4 - 3
   3 - 4
   5 - 1
   1 - 5
   2 - 6
   6 - 2

 7. Udziel odpowiedzi.

 8.  

   A
   B
   C
   D
   E
   F

 9. Która z tych odpowiedzi jest prawidłowa?

 10.  

   A
   B
   C
   D
   E
   F

 11. Która z tych odpowiedzi jest prawidłowa?

 12.  

   A
   B
   C
   D
   E
   F

 13. Wydedukuj brakujące liczby (w odp. pierwsza LICZBA, to górny znak zapytania).

 14.  

  021260?
  141564?

   300 - 305
   305 - 315
   310 - 315
   320 - 325
   330 - 340
   340 - 345

 15. Dopasuj liczbę.

 16.  

  3210141
  1331022
  25?153
  2510310
  1411023

   1
   2
   3
   4
   5
   6

 17. Jaka powinna być ostatnia liczba?

 18.  

  3514
  1532
  02012?

   3
   6
   12
   24
   48
   94

 19. Jaka jest największa suma rzędu?

 20.  

  4 3 3 5 8 2 5
  3 6 4 7 3 6 2
  3 7 3 4 8 3 5

   30
   31
   32
   33
   34
   35

 21. Uzupełnij luki symbolami?

 22.  

             
             
             
             
             
             
  ABC
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  DEF
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   A
   B
   C
   D
   E
   F

 23. Wydedukuj odpowiedz.

 24.  

   A
   B
   C
   D
   E
   F

 25. Jaką LITERĘ otrzymujemy po złożeniu kawałków?

 26.  

   A
   F
   E
   K
   N
   M

 27. Wyważ odpowiedz.

 28.  

   A
   B
   C
   D
   E
   F

 29. Odpowiedz.

 30.  

   A
   B
   C
   D
   E
   F

 31. Udziel sensownej odpowiedzi.

 32.  

  E3B
  G5B
  C2A
  Q?A

   7
   11
   13
   16
   19
   21

 33. Litery, to zakodowane cyfry. Jaka to liczba?

 34.  

  MABQ
  BMQA
  QQMB
  QABM
  392733?

   25
   28
   30
   31
   35
   39

 35. Jaki to znak?

 36.  


                         

  ?


  A

  B

  C

  D

  E

           

   A
   B
   C
   D
   E

 37. Które zwierzę nie pasuje do pozostałych?

 38.  
   Koń
   Kangur
   Krowa
   Jeleń
   Osioł

 39. Jaka jest kolejna liczba?

 40.  
  4401,4512,5723,  

 41. Jaka jest kolejna liczba?

 42.  
  132,110,90,72  

 43. GŁOWA ma się do CZAPKI tak, jak RĘKA do ______?

 44.  
   palców
   trzymania
   rękawiczki
   palca

 45. Ignacy lubi 1000, ale nie lubi 600. Ponadto lubi 400, ale nie lubi 300, a także 100, a nie 99. Jaką jeszcze lubi cyfrę?

 46.  
    

 47. Po prawidłowym ustawieniu tych liter: ŁWUAIKS, otrzymujemy nazwę.

 48.  
   Jeziora
   Rzeki
   Morza
   Miasta
   Województwa

 49. Jeśli któreś z X są Y, i któreś z Y są Z, wtedy któreś z X są na pewno Z. Określ stan logiczny zdania?

 50.  
   Prawdziwe
   Fałszywe
   Nie da się ustalić

 51. Rakieta porusza się z prędkością 10 km/s. Ile to m/godz.?

 52.  

 53. Jaki numer jest połową ćwiartki liczby 800?

 54.  

 55. Jeśli przestawić litery w słowie "ÓŚREZDNMEI", to otrzyma się nazwę:

 56.  
   miasta
   morza
   państwa
   zwierzęcia
   rośliny

 57. Wydedukuj uzupełniającą liczbę.

 58.  
    1001,1102,2203,3404

     


 59. Gdzie jest kwadrat, który ma taką samą sumę, co kwadrat wyróżniony?

 60.  

   

  1

  2

  3

  4

  2

   

  1

   

  5

   

  2

   

  5

  5

   

  2

   

  3

   

  5

   

  2

  1

   

  3

   

  1

   

  2

   

  4

  3

   

  1

   

  4

   

  2

   

  2

  3

   

  1

   

  3

   

  3

   

  2

  3

   

  2

   

  1

   

  3

   

  5

  2

   

  1

   

  5

   

  5

   

  3

  1

   

  2

   

  4

   

  1

   

  1

  4

   

  3

   

  1

   

  1

   

  5

  3

   

  2

   

  5

   

  2

   

  2

  5

   

  2

   

  3

   

  2

   

  3

  4

   

  4

   

  2

   

  1

   

  2

  3

   

  5

   

  1

   

  2

   

  3

  1

   

  3

   

  4

   

  2

   

  1

  5

   

  3

   

  2

   

  1

   

  1

  1

   

  2

   

  3

   

  5

   

  5

   A - 1
   A - 3
   B - 2
   B - 3
   C - 1
   C - 3
   D - 3
   D - 4

  Ile masz lat?
   
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16 i więcej


                      


Poszukaj w Google  •  Data Modyfikacji:  •  Data Utworzenia: Luty 2. 2012 r.

img

Nota Prawna

Korzystanie ze strony

Korzystając ze stron www, z jej pliku, z całej tej strony lub jej fragmentu, zgadzasz się na poniższe warunki:

- Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby.
- Treści strony, jak i właściwego pliku strony nie można nigdzie publikować, lecz plik umieszczony pod przyciskiem "Download PDF", tego w postaci PDF, możesz umieścić (opublikować) na własnej stronie www.
- Treści strony nie można przekazywać osobom trzecim na płytach CD, dyskietkach lub innych nośnikach archiwizacyjnych. Treść strony można rozsyłać za pomocą poczty elektronicznej, lecz nie do większej liczby osób niż jedna na raz. Postanowienie owe nie dotyczy przekazywania linków do strony głównej lub jej podstron.
- Strony nie można rozprowadzać w jakiejkolwiek sposób lub postaci. Nie dotyczy to pliku, który zawiera treść strony w formacie PDF. Plik jest dostępny po kliknięciu na przycisk "Download PDF".
- Całkowicie zabronione jest umieszczanie treści strony na innej stronie internetowej, chyba że nie mam możliwości nie udzielenia takich praw, co będzie umieszczone na każdej ze stron, dostępnych w domenie rafallepik.com. Zastrzeżenie to nie dotyczy tak zwanego prawa: „do cytatu” lub notatki, o czym traktuje ustawa o prawach autorskich i pokrewnych. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.; Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.)
- Nie wolno modyfikować treści pobranych plików PDF.
- Każdy plik PDF, podczas przesyłania do osób trzecich, musi być zawarty w oryginalnym archiwum, w którym umieszczony jest plik copyright.txt, tak, aby mogły go także przeczytać osoby zainteresowane. Adnotację tę, stosuje się tylko w wypadku potencjalnej lub rzeczywistej chęci umieszczenie pliku PDF na innej stronie www i/lub w sieci Internet, w jakiejkolwiek jej części.
- Każdy pliki PDF zawiera, w tytule pliku, link do tej strony i ma on pozostać w niezmienionej formie.
- Do każdego, dostępnego na stronie internetowej o doemnie rafallepik.com, i na wszystkich subdoemnach, pliku z podpisem Rafał Łepik, stosuje się najczęściej licencję Creative Common, i zarabianie się wszelkich zmian w tym miejscu. Zmiana praw jest możliwa, po uzgodnieniu stron, za zgodą osób wymienionych w pliku lub innej/innych wymienionych w pliku.
- Wszelkie inne i niewymienione postanowienia regulują ustawy: USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.) i "Kodeks cywilny".
- Jako, że otrzymałeś je za darmo, nie można ich sprzedawać lub czerpać z nich jakiegokolwiek zysku, w jakiejkolwiek postaci. Można tylko użytkować na własne potrzeby lub rozdawać za darmo, ale tylko w postaci pliku PDF. Wydruk pliku PDF, zawierający tę stronę, koniecznie ma być kompletny, i jednocześnie nie naruszać powyższych postanowień.

Inne Postanowienia

Autor strony zaznacza, że zawartość plików była przeanalizowane za pomocą aktualnego programu antywirusowego Microsoft Security Essentials, a to w celu wyeliminowania zagrożenia złośliwym oprogramowaniem, lecz nie udziela gwarancji, co do całkowitego pozbycia się szkodliwego działania dołączonych treści do pliku PDF.

Jako że otrzymałeś możliwość pobrania plików za darmo, nie będziesz mógł rościć sobie jakichkolwiek praw, co do jakiekolwiek rękojmi wynikającej z ich użytkowania.

Nie gwarantuję, że pliki nie zawierają błędów.

Autor: Download.jestemrafal.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub inne straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z pliku lub co do poprawności informacji w plikach pobranych z download.jestemrafal.com.

Download.jestemrafal.com zastrzega sobie praw do zmiany lub modyfikacji części lub całości powyższych plików bez konieczności specjalnego informowania osób, które pobrały już wcześniej pliki, jednakże po pobraniu - przez Ciebie – pliku PDF, obowiązują tylko postanowienia z dnia utworzenie pliku.

Czytaj więcej | Wyszukaj w Google | Dziennik Ustaw | Pobierz Ustawę o prawach autorskich

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, proszę o kontakt na adres e-mail, który jest pod adresem: http://www.contactdetails.rafallepik.com/email/index.php.

Pobierz pliki RTF Pobierz pliki PDF Pobierz pliki: RTF, DOC lub PDFHasło do katalogu na portalu www.chomikuj.pl jest następujące: rafal.edward.franciszek
(z kropkami pomiędzy imionami).

Czytaj więcej | Wyszukaj w Google lub w Bing | Dziennik Ustaw | Pobierz plik PDF Ustawę o prawach autorskich

Bibliografia / Spis Publikacji / Autorzy

SPIS TREŚCI WSZYSTKICH STRON

Mapa strony


Dobrze Poznane Słowa

pix

Witryna pt. Znane Słowa, tłumaczenie myśli ludzi we wsparciu św. Biblią... Nazwa wskazuje, że zawarty jest tu zbiór ludzkich myśli... Myśli są ułożone w 100 kategoriach, a ongie są wyjaśnione za pomocą wskazówek, jak ich używać w życiu, i rozróżnione na trzy kategorie. Przejdź do strony

 
  

Polecane Strony


LOSOWE GESTY / GALERIA

     

W tym miejscu, znajdują się, losowo wybierane fotografie przedstawiające gesty, tzw. Mowa Ciała. Naciskając przycisk losuj, sprawisz, że mechanizm strony, wylosuje nowe propozycje. Klikając zaś na fotografie, wyświtlisz jej powiększenie wraz z opisem, które nastąpi, po przekierowaniu na stronę mowaciala.powiedzsobiezepotrafisz.pl.

Kontakt

Tu, na wszelki wypadek, podałem dane służące do kontaktu ze mną (Jeśli chcesz, możesz zadzwonić lub napisać do mnie list.)

Telefon: +48.(669) 688-231,
Gadu-Gadu: 896918
Adres: Zamość
E-mail: kliknij tutaj...

© Copyright MyWebSite. Designed by Blue Website Templates

© Copyright I have The Page. We modifed it.

More Free Web Templates at WTO. All premium Magento themes at magentothemesworld.com!